Závazná přihláška na celostátní kontraktační výstavu profesionálních strojů

Dny zahradní a komunální techniky 2018

Havlíčkův Brod, letiště

4. - 5. září 2018 (9 - 16 hod.)

Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2018


Adresa:


Varianty výstavní plochy

Varianty – plochy Cena
A 20 x 50 metrů, aktivní předvádění, libovolná velikost stánku 30 000 Kč
B 10 x 50 metrů, aktivní předvádění, libovolná velikost stánku 25 000 Kč
C 5 x 10 metrů – pouze stánek 10 000 Kč
D 5 x 3 metry – pouze stánek 5 000 Kč

A+B: výstavní plocha včetně prostoru pro aktivní předvádění strojů
C+D: pouze výstavní plocha (stánek) bez aktivního předvádění techniky

Aktivní komentované předvádění

Technika pro mulčování a sečení bez sběru

Po oba dny, vždy od 10.00 hod. Cena pro vystavující firmy: 3000 Kč/stroj na celou dobu konání akce.

Stroje na alternativní pohon:

Po oba dny, vždy od 13.30 hod. Cena pro vystavující firmy: 3000 Kč/stroj na celou dobu konání akce.

NOVINKA – ATRAKTIVNÍ VÝSTAVNÍ KATALOG

TOP STROJ A AKČNÍ CENA TECHNIKY DO VÝSTAVNÍHO KATALOGU:
Katalog bude k dispozici na výstavě všem návštěvníkům, ale hlavně bude formou samostatné přílohy
distribuován v srpnových číslech časopisů Komunální technika, Moderní obec, Zahradnictví, Odpady. Předváděné stroje budou uvedené v katalogu.

Vyberte stroje, které si v katalogu přejete prezentovat i s fotografií – ve dvou kategoriích:

1. Top stroj/novinka
2. Akční cena (libovolný stroj – akční cena/sleva)
  • Pro plochy A – 2 Top stroje + 2 akční stroje/katalog 1/2 strany A4/4 fotografie
  • Pro plochy B – 1 Top stroj + 1 akční stroj/katalog 1/4 strany A4/2 fotografie
  • Pro plochy C – 1 Top stroj nebo 1 akční stroj/katalog 1/8 strany A4/1 fotografie
  • Pro plochy D – otištění v přehledu vystavovatelů

1. TOP STROJ/NOVINKA

1. AKČNÍ NABÍDKA/SLEVA V %

2. TOP STROJ/NOVINKA

2. AKČNÍ NABÍDKA/SLEVA V %

1. TOP STROJ/NOVINKA

1. AKČNÍ NABÍDKA/SLEVA V %

Vyberte o jaký stroj se jedná:

TOP STROJ/NOVINKAAKČNÍ NABÍDKA/SLEVA V %

V ceně je zahrnuto:

  • Ostraha stánků a techniky bezpečnostní agenturou
  • Pojištění akce
  • Poukázky na občerstvení
  • Elektronická pozvánka s logem firmy
  • Uvedení ve výstavním katalogu

Objednávka dalších služeb (zdarma)

Organizační pokyny

Navážení techniky a příprava expozic proběhnou den před akcí, tj. 3. září 2018 od 9 do 19 hodin.

K dispozici bude manipulátor a rampa pro skládání techniky.

Celý areál bude ozvučen.

Přihláška na společenský večer 4. září 2018:


Poznámka:

Fakturace bude realizována až po uskutečnění akce.